คลิก...? สักนิด แล้วจะคิดถึงครู


   

                               


                           

อิติปิโส  ภะคะวา  อะระหังสัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคโต  โลกะวิทู  อนุตตะโร  ปุริสะธัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ

(นำ)   องค์ใด  พระสัมพุทธ…        (รับพร้อมกัน)   สุวิสุท ธะสันดาน
         ตัดมูล  กิเลสมาร                                          บ่มิหม่น  มิหมองมัว
         หนึ่งใน  พระทัยท่าน                                    ก็เบิกบาน  คือดอกบัว
         ราคี  บ่พันพัว                                               สุวะคน  ธะกำจร
         องค์ใด  ประกอบด้วย                                   พระกรุณา  ดังสาคร
        โปรดหมู่  ประชากร                                     มาละโอ  ฆะกันดาร
        ชี้ทาง  บรรเทาทุกข์                                       และชี้สุข  เกษมสานต์
        ชี้ทาง  พระนฤพาน                                       อันพ้นโศก  วิโยคภัย
        พร้อมเบญ -จะพิธะจัก-                                  ษุจะรัส  วิมลใส
        เห็นเหตุ  ที่ใกล้ไกล                                      ก็เจนจบ  ประจักษ์จริง
        กำจัด  น้ำใจหยาบ                                         สันดานบาป  แห่งชายหญิง
        สัตว์โลก  ได้พึ่งพิง                                       มาละบาป  บำเพ็ญบุญ
        ข้าขอ  ประณตน้อม                                      ศิระเกล้า  บังคมคุณ
        สัมพุท  -ธะการุญ-                                        ญะภาพนั้น  นิรันดร ฯ

10 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3 กรกฎาคม 2554 เวลา 09:31

  น้องเณรตั้งใจเรียนนะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 กรกฎาคม 2554 เวลา 22:04

  อยากไปทำบุญที่วัดชัยศรีค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2554 เวลา 22:06

  วัดชัยศรียินดีต้อนรับครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2554 เวลา 17:45

  คิดถึงบ้านเสียวจัง

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2554 เวลา 17:48

  คิดถึงอาจารย์ พีรพัตน์

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2554 เวลา 17:52

  คิดถึงอาจารย์ จาก นัฐพร จั่นประเสริฐ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ3 ตุลาคม 2554 เวลา 20:11

  คึดฮอดแม่ออกค้ำ ... หลาย ๆ อะเด้อ จาก ลาวปลาคาบของ หม่องเก่าชัยภูมิ

  ตอบลบ
 8. ตั้งใจเรียนเด้อ .. น้องเณรที่น่าซัง(น่าฮัก)ทั้งหลาย !

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2555 เวลา 21:32

  คิดถึง

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ4 พฤษภาคม 2555 เวลา 21:45

  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
  พี่ๆน้องๆก็อยู่ใกล้ ๆ ฉัน
  อยู่ในความคิด คิดถึงทุกวัน
  ไม่ว่าฝันหรือความจริง
  จากปโมท ป.ธ.๔ น.ธ.เอก พ.ธ.บ(ปรัชญา)

  ตอบลบ