วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
              วัดชัยศรี  บ้านเสียว  หมู่ที่ ๙  ตำบลวังชัย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งเมื่อ  วันที่  ๒๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๓๒  โดยมีพ่อใหญ่ถา  บุษราคัม  พร้อมชาวบ้านเสียวผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างไว้  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๕๕  กว้าง ๓ วา  ยาว ๔ วา  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๗  กว้าง ๓๖ เมตร  ยาว ๕๐ เมตร
            โดยมีเนื้อที่ ๘ ไร่  ๑๕  ตารางวา  โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๒๘๓๖๒  อานาเขตของวัดทั้ง ๔ ด้าน  ดังนี้
            ทิศเหนือ  ประมาณ ๒ เส้น ๕ วา ๑ ศอก                        จรดถนนสาธารณะ
            ทิศไต้  ประมาณ ๒ เส้น ๒๓ วา ๑ ศอก             จรดถนนสาธารณะ
            ทิศตะวันออกประมาณ  ๓ เส้น ๑๕ วา ๔ ศอก   จรดถนนสาธารณะ
            ทิศตะวันตก ประมาณ  ๒ เส้น ๑๑ วา ๒ ศอก    จรดที่ดินของชาวบ้าน
มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง  เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๑ งาน  ส.ค.๑  เลขที่ ๒๔ และเลขที่ ๒๓๔