ติดต่อผู้บริหาร


                             


พระมหาอุเทียน  จิรวฑฺฒโน 
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง / จ้าอาวาสวัดชัยศรี
ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
โทร  08-1054-0143
----------------------------------------
พระมหาสวาส  สุทฺธิญาโณ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยศรี
โทร  08-6645-9635
----------------------------------------

พระมหาชัยภัทร  ชินทตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยศรี
โทร  08-7856-0644
----------------------------------------
พระมหาพงษ์พัฒน์  จนฺทปชฺโชโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
โทร  08-6636-9837
----------------------------------------

นางโสมกาย  ชัยชนะ  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเสียว หมู่ที่ ๙ 
โทร  08-7223-8468
----------------------------------------

นายคมกฤช  บุษราคัม  กำนันตำบลวังชัย
โทร  08-3150-9877
----------------------------------------
4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ15 พฤษภาคม 2555 เวลา 12:22

  ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม
  ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา
  ไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา
  ไม่มีคำว่าดีกว่าหากว่าเราไม่ตั้งใจ
  ขอถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ทุกรูป

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15 พฤษภาคม 2555 เวลา 12:29

  บ่อยครั้งที่เราไม่มีเวลาสำหรับมิตร
  แต่กลับทุ่มเวลาทั้งชีวิตให้แก่ศัตรู
  คนที่ว่าดีอาจไม่ดี
  คนว่าไม่ดีอาจดี

  ตอบลบ
 3. ชอบมากเลยหงะ อยากรู้จังว่าใครน้าที่โพสไว้

  ตอบลบ
 4. รู้สึกห่างเหินมานานละ

  ตอบลบ